Jos Vrolijk

Sector Advies en consultancy
 
Jos Vrolijk tiny.jpg

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam: Jos

Achternaam: Vrolijk

Telefoon: +31 (0) 6 28 52 38 31

E-mailadres: jos@csa-clifford.nl

Zakelijke gegevens

Bedrijfsnaam: Clifford Structurele Adviezen

Aantal medewerkers:  2

Adres: Molenwiek 16, 4876 AZ, Etten-Leur

Telefoon: +31 (0)765030250

Website: www.csa-clifford.nl


OVER

Clifford Structurele Adviezen

De activiteiten van Clifford Structurele Adviezen betreffen advisering in de ruimste zin waarbij het accent ligt op advisering m.b.t. het sturen en beheersen (onder controle houden) van (veranderingen binnen) zowel ondernemingen, overheidsinstanties als andere privaat- en publiekrechtelijke instellingen met daarnaast ook de daadwerkelijke uitvoering van deze adviezen. Meer specifiek richt de advisering zich op het inrichten van beheerskaders, zogenaamde Business Control Frameworks met daarin opgesloten Control (Risk) Self Assessment, inrichting van bestuur en Internal/Operational Auditing. Tevens is advisering m.b.t. strategische keuzes, veranderings- processen en procesverbetering en het daarbij behorend Interim Management in de dienstverlening inbegrepen.

Ook Interim Management als een op zich zelf staande activiteit kan door Clifford Structurele Adviezen worden aangeboden. Voor alle bovenstaande activiteiten geldt dat deze worden geboden voor alle disciplines binnen een onderneming. Dus alle functies kunnen met name door de brede ervaring binnen CSA indien nodig worden aangestuurd. CSA helpt zowel de organisatie zelf, als (potentiële) investeerders, overheidsinstanties, klanten en leveranciers bij het verkrijgen van additionele zekerheid over de interne beheersing (control) van de organisatie en haar processen. Daarnaast biedt CSA de helpende hand bij het bepalen van de wijze van financiering van activiteiten in binnen- en buitenland.

Jos Vrolijk heeft bijna zijn gehele carrière doorgebracht bij ING, een van de grootbanken van Nederland. Hij heeft dan ook een ruime ervaring op het gebied van bancaire vraagstukken die organisaties bezighouden. Deze ervaring van ruim 40 jaar strekt zich uit over de landsgrenzen van Nederland.

Jos is als mededirecteur van Clifford Structurele Adviezen dan ook vooral verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning bij financieringsvraagstukken van organisaties. Daarnaast levert hij door zijn kennis van organisaties ook zijn bijdrage aan de andere disciplines binnen CSA.


HEB JIJ EEN

VRAAG Aan Jos?

Heb jij een vraag aan Jos over zijn vak? Kijk dan snel of hij al op onze chat zit of connect via LinkedIn.