HET VERSLAG: THEMADAG

‘Internationaal Arbeidsrecht’ en ‘Ondermijnende criminaliteit’

Wist je dat kennis over het Europese arbeidsrecht jouw bedrijf geld kan besparen? En hoe zit dat eigenlijk met jouw kennis ten opzichte van georganiseerde criminaliteit? Doe jij er (on)bewust aan mee en hoe kan je dat tegengaan? Wat moet je weten over Europese handel om succesvol te zijn? Daar ging het over tijdens de themadag van De BIZ op donderdag 18 april bij Boels Zanders Advocaten te Eindhoven.

4f4def38-f934-4840-8e83-325d305cdd6c.JPG

De G-rekening

’Het inhuren van mensen uit het buitenland via een uitzendbureau kan een uitdaging blijken. In principe is het uitzendbureau verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van werknemers, maar mocht dit niet goed geregeld zijn, dan kan jouw bedrijf aansprakelijk worden gesteld’’. De beste manier om je daarvan te vrijwaren is het openen van een G-rekening (een geblokkeerde rekening). Door een bepaald percentage van de aannemerssom op zo’n rekening te storten (afhankelijk van de sector), kan jouw bedrijf niet langer aansprakelijk worden gesteld. Ook in een contract laten opnemen dat de CAO wordt nageleefd is volgens Roeland verstandig. Gelukkig zijn er, naast het overwinnen van de nodige uitdagingen, ook voordelen te halen. Voor expats met inkomsten boven de 37.000 euro, vertelt Roeland, geldt de 30% regeling. Een deel van hun inkomen blijft onbelast, als zij tenminste 150 kilometer verder zijn geworven.

f739a61f-f241-4889-8a30-3faa6af0c94d.JPG

Welk rechtssysteem kies jij?

Er zijn veel verordeningen en regels in het Europese arbeidsrecht. Je zou denken dat de verschillen in ons rechtssysteem en dat van onze naaste buren niet zo groot zijn, maar alleen al in proeftijd bij het starten van een baan zijn er grote verschillen tussen Nederland, België en Duitsland. ‘’Ook het ontslagrecht is in Nederland heel anders’’, zegt Mareine Callemeijn van Boels Zanders Advocaten.

In Nederland moet je naar de rechter als je iemand wilt ontslaan en moet je daar een in de wet genoemde reden voor hebben, terwijl je in andere Europese landen iemand kan ontslaan zonder dat het ontslag vooraf getoetst wordt . Een medewerker kan dan wel achteraf een procedure starten. In sommige landen duurt zo'n procedure erg lang.,. Weet wel dat, wanneer je een medewerker betrekt bij een procedure, je naar een rechter in het land waar de werknemer woont moet gaan. Dit speelt bijvoorbeeld in de situatie dat de werknemer in België woont en de Nederlandse werkgever de werknemer wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren. Denk er ook goed over na (en leg het goed vast) welk recht je van toepassing verklaart op de arbeidsovereenkomst met een werknemer die in verschillende landen werkt. Op basis van Europese arbeidsrechtelijke wetgeving zijn namelijk de dwingendrechtelijke bepalingen van toepassing van het land waar de werknemer feitelijk werkt.

DETACHEREN?

Ook bij detachering van arbeidskrachten moet rekening worden gehouden met loon, vakantiedagen en veiligheid. Een mooi voorbeeld dat Mareine noemt is de bouw van de tunnel bij Maastricht. Toen deze werd gebouwd werden arbeidskrachten uit het buitenland ingehuurd tegen lage lonen. Ook werden zij met een paar mensen in één appartement gehuisvest tegen heel hoge huurprijzen in een flat waar eigenlijk niemand wil wonen, laat zij weten. Dat is zowel slecht voor de buitenlandse arbeidskrachten als de Nederlandse economie. Het Europese arbeidsrecht beschermt tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie.

BELASTING EN SOCIALE ZEKERHEID

’’Zorg dat alles goed op papier staat’’, vult Roeland van Esveld van Crow aan. ‘’Je moet belastingheffing en sociale zekerheid uit elkaar halen. Die hebben niks met elkaar te maken’’. Belasting, laat hij weten, betaal je in het land waar je woont. Toch is er ook nog zoiets als het belastingverdrag. Werkt jouw medewerker meer dan 183 dagen per jaar in één land, dan moet hij of zij in dat land belasting betalen. Bij sociale zekerheid gelden ook bijzondere regels. Zo heeft een medewerker die meer dan 24 maanden in het buitenland werkt, recht op sociale zekerheid in dat land. Ook als een medewerker meer dan 25% van zijn of haar tijd in het buitenland werkt, is de sociale zekerheid van dat land van toepassing. Het is daarom belangrijk om goed te letten op het aantal uren dat iemand op zakenreis gaat. Ook thuiswerken geldt als ‘werken in het buitenland’ wanneer jouw medewerker in een ander land woont dan waar hij of zij werkt. Dus als jij een medewerker inhuurt voor je kantoor in Nederland en hij of zij werkt meer dan 25% van de tijd thuis in België, dan valt de sociale zekerheid in België. Het kan dus zijn dat de Belgische overheid dat geld alsnog bij jou komt claimen.

WAT TE DOEN TEGEN CRIMINALITEIT?

Dan is het woord aan Nana Pouwels, werkzaam bij het regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) Zeeland en Brabant. Zij vertelt over ondermijnende criminaliteit en de relatie tot het zakenleven. ‘’Brabant is koploper in het maken van synthetische drugs’’, vertelt zij. Een pilletje kost hier drie tot vier euro, maar in het buitenland krijg je daar zo dertig dollar voor. De verwevenheid tussen boven en onderwereld is een groot probleem.

Een voorbeeld dat zij geeft: bij bijvoorbeeld een hennepproces heb je hulp nodig van ‘de bovenwereld’. Klusbedrijven, elektriciens, makelaars, taxateurs, leasebedrijven, transportbedrijven, gemeentes, banken, financiële kantoren en boekhouders zijn allemaal nodig om zo’n criminele industrie van de grond te krijgen. Ook gemeenten kunnen onbedoeld faciliterend zijn aan criminelen. Bewustwording met betrekking tot dit thema is in volle gang en bestuurlijke barrières worden opgeworpen; de integriteit van ons systeem is een belangrijke waarde . Een verfhandel kan faciliteren door chemische middelen door te verkopen aan criminelen en een boer kan faciliteren door een loods te verhuren als locatie voor de hennepkwekerij. Het is volgens Nana niet ongebruikelijk dat boeren worden benaderd met de vraag hun schuur of loods beschikbaar te stellen. Een crimineel weet dat vaak heel geraffineerd te verwoorden. Ze maken gebruik van een echt charmeoffensief. Ook hogescholen zijn het doelwit van criminelen. Zij hopen bijvoorbeeld slimme IT studenten te werven voor criminele taken omtrent cryptovaluta.

Op de vraag of het niet dweilen is met de kraan open antwoord Nana: ‘’We hebben niet de illusie dat we criminaliteit kunnen oplossen, maar we proberen het zo effectief mogelijk te verstoren’’.

Presentatie: Boels Zanders
Presentatie: RIEC-LIEC

43c5c285-0eb7-4c0f-8402-66e95ae26957.JPG
729f7ce2-bd3a-4da9-b660-8d1deb619967.JPG
754f932f-9a2d-47fa-841e-32786d4d7586.JPG
 
 

DANKWOORD

Het was ook deze donderdag weer een informatieve bijeenkomst, waar we veel hebben geleerd en ook gelachen dankzij de vlotte presentaties van Mareine Callemeijn van Boels Zanders Advocaten, Roeland van Esveld van Crow en Nana Pouwels van het Regionaal Expertisecentrum Noord-Brabant.
Ook het eten, dat werd verzorgd door de dames van
Boels Zanders Advocaten, was heerlijk.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Bolsius Nederland BV, MannaertsAppels en Heppner Hacas.

 
 
 

HET VOLGENDE EVENEMENT

Wij hopen jou weer te zien tijdens onze volgende bijeenkomst ‘Zakendoen met China’ op donderdag 16 mei te Tilburg. Tot dan!

 
Mascha van Veghel