Profiteer nu, tot eind 2015 gratis BIZ lidmaatschap!

Profiteer nu, tot eind 2015 gratis BIZ lidmaatschap!


Je bent dan lid van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2016 en betaalt pas in februari 2016 voor de jaarlijkse contributie. Het contributiebedrag 2016 is vastgesteld op €300,- excl. btw. (vooraf te voldoen). Het lidmaatschap 2016 wordt verplicht gesteld bij deze aanbieding.


Het BIZ lidmaatschap gaat per direct in. Opzegging van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk geschieden tegen het einde van het contributiejaar en met een opzegtermijn van 2 maanden. Lees hier verder de actievoorwaarden.


BIZ leden worden geacht kennis te hebben genomen van de statuten en wijzigingen.