The Microcosmic Intelligent City

Datum: 26 maart 2018

Het onderwerp ‘smart cities’ staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling wereldwijd, en ook in Nederland. ‘Smart cities’ worden gezien als een intelligente respons op de noodzaak tot stedelijke verduurzaming en toekomst-bestendige vitaliteit van stedelijke gebieden. Zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in het stedelijk beleid wordt steeds meer de zoeker gericht op de baten en het belang van ‘smart cities’.


In  de pas opgerichte Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch - een innovatief internationaal onderwijs – en onderzoekcentrum van de TU/e en de UvT – wordt het thema ‘smart cities’ als een der belangrijke speerpunten beschouwd. Daartoe wordt een ambitieus en toepassingsgericht onderzoek- en onderwijs-programma opgebouwd, met als doel nationale en internationale expertise op dit terrein te bundelen en verder te ontwikkelen, in het bijzonder vanuit de optiek van informatie-technologie en data-analyse.


De officiële ‘kick-off venue’ van dit programma, getiteld ‘The Microcosmic Intelligent City’ (M-i-City), vindt plaats van 18-20 april, 2018. Tijdens  een meer dan twee dagen durende bijeenkomst in het JADS-centrum (de Mariënburg, Sint Janssingel 92, ’s-Hertogenbosch) zullen vele internationale deskundigen (wetenschappers, professionals, practitioners) zich buigen over het thema ‘smart cities’, met als bijzondere insteek:


  • de veranderende positie van steden in ons digitale tijdperk, niet alleen als ‘thuisbasis’ voor burgers en stakeholders, maar ook als informatiebron voor beleid.
  • De rol van ruimte – en ruimtegebruik – in de stad, als bron van ‘inclusive city life’, duurzame vitaliteit en ‘sense of community’.
  • De toekomst van de stad tegen de achtergrond van digitale technologie ontwikkelingen, social media netwerken, robotica, etc.

Het bijgevoegde (voorlopige) programma geeft u een overzicht van de gevarieerde kick-off openingsbijeenkomst, met een keur aan bekende sprekers en erkende deskundigen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. De deelname capaciteit voor de expert meetings op de donderdag, 19 april is beperkt, zodat tijdige aanmelding vereist is. De tweede dag – een internationale forum bijeenkomst en de openingsceremonie – staat open voor iedereen, maar ook daar wordt u verzocht zich van te voren aan te melden middels bijgaand aanmeldingsformulier.


Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Uw collega’s, onderzoekers, studenten en professionals zijn ook van harte welkom.


Voor meer informatie en aanmelden download de volgende documenten:

The Microcosmic Intelligent City

Programma

Registratieformulier


We hopen u op 18-20 april of op een van deze dagen, bij JADS te mogen begroeten.


Met vriendelijke groeten,

Peter Nijkamp

Karima Kourtit


Bron: JADS
Terug naar nieuwsoverzicht


Onze partners: